Dopravníky přímé, lomené, zatáčkové - TEVCO Olomouc

 
Každý klient má specifické požadavky pro svůj provoz. Nabízíme dopravníky pro potravinářské provozy, expedice, logistická centra v různých tvarech - přímé, lomené, zatáčkové, oblouky či spirálové. Naše provozovna na Olomoucku poskytuje kompletní dodávku včetně následného servisu po celé ČR.
 
 
 
 

Dopravníky přímé - vodorovné nebo šikmé

 
  • nabízíme dopravníky pásové, s modulárním pásem, s destičkovým/článkovým pásem, s drátěným pásem nebo řetězové, příp. válečkové (poháněné i gravitační)
  • pokud se jedná o dopravníky šikmé, musí být provedena různá opatření, která zamezí klouzání přepravovaného zboží nebo materiálu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravníky lomené

 
  • nosný nebo tažný element je jedenkrát nebo vícekrát lomený, tomu odpovídá konstrukce dopravníku i specifikace pásu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravníky zatáčkové

 
  • dráha zatáčkových dopravníků obsahuje jak přímé úseky, tak i zatáčky
  • nabízíme zatáčkové dopravníky s modulárním pásem, s destičkovým/článkovým pásem, s drátěným pásem nebo řetězové, příp. válečkové (jak poháněné, tak gravitační)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblouky

 
  • oblouky dopravují zboží čistě do zatáčky bez jediného přímého úseku
  • nabízíme pásové oblouky, oblouky s modulárním pásem nebo válečkové (hnané i nehnané)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravníky spirálové

 
  • dopravníky spirálové využívají schopnost tažného a nosného elementu fungovat po dráze ve tvaru spirály, tzn. že stoupá/klesá a zároveň zatáčí
  • tyto dopravníky se používají např. pro překonání výškových rozdílů vstupu a výstupu při malém sklonu dráhy nebo pro umístění dlouhé dráhy na relativně malou plochu atd.